MIKÄ SUVI ON

Suvi on Suomen viittomakielten verkkosanakirja. Suvi-palvelu avattiin vuonna 2003 ja vuonna 2013 aineisto on siirretty uudelle julkaisualustalle. Suvi on tarkoitettu sekä viittomakielen äidinkielisille käyttäjille että sen opiskelijoille. Viittomien perusmuotoja voi käyttää myös viitotussa puheessa ja tukiviittomina.

SUOMENRUOTSALAINEN VIITTOMAKIELI

Suomenruotsalaiselle viittomakielelle on tekeillä oma Suvi-sivusto.

FINLADSSVENSKT TECKENSPRÅK

En Suvi-webbplats för finlandssvenskt teckenspråk är under arbete.

UUTTA SUVISSA

- Kompakti käyttöliittymä
- Suomi – suomalainen viittomakieli -artikkelit
- Uudet haut: haku teemoittain (viittomaluettelot) ja sanahaku esimerkkilauseiden käännöksistä
- Uudet aineistot: satuhahmot, paikannimet sekä ihminen ja terveys

TEKIJÄT

Kuurojen Liitto ry
© Kuurojen Liitto ry 2013 www.kl-deaf.fi
Suunnittelu ja toteutus: Gruppo Software Oy

Viittomakielinen haku

Etsi viittomia niiden rakennepiirteiden perusteella.
Kokeile!

Suomenkielinen haku

Etsi viittomia suomen sanalla tai sanan osalla.
Kokeile!

Viittomaluettelot


Viittomaluettelot-haku tarjoaa teeman mukaisia näkymiä Suvin aineistoon. Voit perehtyä helposti esimerkiksi satuihin liittyviin viittomiin.

Viittomaluettelot osion oikean palstan selailulaatikossa näet mitä aineistoa valitsemassasi viittomaluettelossa on tarjolla. Luettelot jakautuvat pääteemoihin ja niiden alaluokkiin. Huomaa että pudotusvalikosta voit valita selailtavaksesi myös pelkän aliluokan mukaista aineistoa esim. Paikannimet -> Kunnat.

Koko Suvin aineistoa pääset selaamaan, kun valitset pudotusvalikon ensimmäisen teeman "Kaikki"

Suvin koko aineisto

Selaa koko suomalaisen viittomakielen aineistoa.

Yleisviittomisto

Keskeisintä yleis- ja arkikielen viittomistoa.

Satuhahmot

Saduissa sekä lasten ja nuorten kirjoissa ja elokuvissa esiintyvien hahmojen viittomakielisiä nimiä.

Paikannimet

Suomalaista ja ulkomaista paikannimistöä.

Ihminen ja terveys

Ihmisen anatomiaan, fysiologiaan ja terveyteen liittyvää viittomistoa.