Viittomaluettelot


Viittomaluettelot-haku tarjoaa teeman mukaisia näkymiä Suvin aineistoon. Voit perehtyä helposti esimerkiksi satuihin liittyviin viittomiin.

Viittomaluettelot osion oikean palstan selailulaatikossa näet mitä aineistoa valitsemassasi viittomaluettelossa on tarjolla. Luettelot jakautuvat pääteemoihin ja niiden alaluokkiin. Huomaa että pudotusvalikosta voit valita selailtavaksesi myös pelkän aliluokan mukaista aineistoa esim. Paikannimet -> Kunnat.

Koko Suvin aineistoa pääset selaamaan, kun valitset pudotusvalikon ensimmäisen teeman "Kaikki".

Suvin koko aineisto

Selaa koko suomalaisen viittomakielen aineistoa.

Yleisviittomisto

Keskeisintä yleis- ja arkikielen viittomistoa.

Satuhahmot

Saduissa sekä lasten ja nuorten kirjoissa ja elokuvissa esiintyvien hahmojen viittomakielisiä nimiä.

Paikannimet

Suomalaista ja ulkomaista paikannimistöä.

Ihminen ja terveys

Ihmisen anatomiaan, fysiologiaan ja terveyteen liittyvää viittomistoa.

 

Lisää artikkeli  
Työnimi