Valitse käsimuoto


Kämmenkäsimuodot

Nyrkkikäsimuodot

Yksisorminen

Kaksisorminen

3-5 sorminen

Otekäsimuodot

Valitse kätisyys


Valitse paikka


Valitse liike


Valitse huulio


Valitse kieliopillinen piirre


Viittomakielinen haku


Viittomakielisellä haulla voit hakea viittomia niiden rakennepiirteiden perusteella. Voit valita yhden tai useamman hakupiirteen.

Jokaiselle viittomalle on määritetty neljä hakupiirrettä: käsimuoto, yksi-/kaksikätisyys, paikka ja liike. Kolmesta ensin mainitusta on kustakin annettu yksi piirre ja liikkeestä 1-3 piirrettä.

Moniosaisista viittomista haussa huomioidaan vain viittoman alkuosan hakupiirteet. Lisäksi jos viittomassa on käsimuodon muutos -liike, haussa huomioidaan vain liikkeen alussa käytetty käsimuoto.

Joihinkin viittomiin liittyy viittomakielinen huulio, tai viittoman tyyliarvosta, muuntelusta tai kieliopillisesta käytöstä on annettu tietoa. Myös näitä tietoja voit hakea viittomakielisellä haulla.

Lisää artikkeli  
Työnimi