Suomenkielinen haku


Suomenkielisellä haulla voit etsiä sanaa tai sanan osaa
- hakusanoista
- hakuviittoman suomenkielisistä käännösvastineista
- viitottujen esimerkkilauseiden käännöksistä

Sananalkuista sanan osaa voit hakea, kun valitset "Etsi sanan alkuosalla". Lisäksi voit tehdä haun sanakirja-artikkelin numerolla.

Lisää artikkeli  
Työnimi

 
   

Toivomme palautetta suomalaisen viittomakielen Suvi-sanakirjasta. Osallistu vastaamalla tähän kyselyyn. Katso kyselyn kuvaus suomalaisella viittomakielellä.

Kyselylomake suomeksi

●●●

Vi vill gärna veta vad du tycker om Suvi-ordboken i finskt teckenspråk. Ge din respons genom att besvara den här enkäten. Se en beskrivning av enkäten på finskt teckenspråk.

Frågeformulär på svenska