Suunta SVK-S tulostettava versio

Artikkeli 1262


ladataan...
1/1
Pikkukuva Videoleike

yhdeksikkö, yhdeksäinen, yhdeksän; (arkikielessä:) ysi

Kommentit

  • Artikkeleissa 1261 ja 1262 kuvatulla tavalla muodostetaan numeroiden nimitykset ykkösestä yhdeksikköön.
  • Näitä viittomia käytetään esimerkiksi television kanavista, auton vaihteista, oluen vahvuudesta, teiden numeroista (nelostie) tai bussien numeroista.
  • Näissä viittomissa liike suuntautuu enemmän yläviistoon kuin artikkelien 1340 ja 1341 viittomissa, joissa liike on enemmän sivusuuntainen.
  • Numerosta 10 eteenpäin ei ole olemassa erillisiä viittomia luvuille ja numeroiden nimityksille.
  • Vertaa artikkeleihin 1251-1260.

Esimerkkilauseet

Ei esimerkkilauseita.

Artikkeli kuuluu viittomaluetteloihin:

numeroiden 1, 2, ..., 9 nimitykset

Suomenkielinen haku


Suomenkielisellä haulla voit etsiä sanaa tai sanan osaa
- hakusanoista
- hakuviittoman suomenkielisistä käännösvastineista
- viitottujen esimerkkilauseiden käännöksistä

Sananalkuista sanan osaa voit hakea, kun valitset "Etsi sanan alkuosalla". Lisäksi voit tehdä haun sanakirja-artikkelin numerolla.

Lisää artikkeli  
Työnimi

 
   
Ylläpitäjän kommentti  
Kommenttiteksti
Tekijä
Luotu
Muokattu