Suunta SVK-S tulostettava versio

Artikkeli 1275


ladataan...
1/1
Pikkukuva Videoleike

21, kaksikymmentäyksi; (arkikielessä:) kakskytyks, kaksyks

Kommentit

  • Kaikki luvut 21:stä 99:ään täysiä kymmeniä lukuun ottamatta voidaan muodostaa artikkeleissa 1275-1280 kuvatulla tavalla.
  • Täydet kymmenet muodostetaan artikkeleissa 1263-1266 kuvatuilla tavoilla.
  • Kun viitotaan hyvin selkeästi (esimerkiksi televisiossa tai suurelle yleisölle), liike voidaan tehdä laajempana liikuttamalla kättä kyynär- ja olkanivelestä. Tällöin kyynärpää voi nousta hieman ylöspäin.
  • Vertaa artikkeleihin 1265 ja 1272.

Esimerkkilauseet

Ei esimerkkilauseita.

Artikkeli kuuluu viittomaluetteloihin:

21, 22, ..., 99 (paitsi kymmenet 30, 40, ..., 90)

Suomenkielinen haku


Suomenkielisellä haulla voit etsiä sanaa tai sanan osaa
- hakusanoista
- hakuviittoman suomenkielisistä käännösvastineista
- viitottujen esimerkkilauseiden käännöksistä

Sananalkuista sanan osaa voit hakea, kun valitset "Etsi sanan alkuosalla". Lisäksi voit tehdä haun sanakirja-artikkelin numerolla.

Lisää artikkeli  
Työnimi

 
   
Ylläpitäjän kommentti  
Kommenttiteksti
Tekijä
Luotu
Muokattu