Suunta SVK-S tulostettava versio

Artikkeli 1282


ladataan...
1/1
Pikkukuva Videoleike

500, viisisataa; (arkikielessä:) viissataa

Kommentit

  • Luvut 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ja 900 muodostetaan artikkeleissa 1281, 1282 ja 1283 kuvatulla tavalla.

Esimerkkilauseet

Ei esimerkkilauseita.

Artikkeli kuuluu viittomaluetteloihin:

sadat 100, 200, ..., 900

Suomenkielinen haku


Suomenkielisellä haulla voit etsiä sanaa tai sanan osaa
- hakusanoista
- hakuviittoman suomenkielisistä käännösvastineista
- viitottujen esimerkkilauseiden käännöksistä

Sananalkuista sanan osaa voit hakea, kun valitset "Etsi sanan alkuosalla". Lisäksi voit tehdä haun sanakirja-artikkelin numerolla.

Lisää artikkeli  
Työnimi

 
   
Ylläpitäjän kommentti  
Kommenttiteksti
Tekijä
Luotu
Muokattu